செவ்வாய், ஏப்ரல் 05, 2016

தேர்தல் ஜுரம்

தேர்தல்  ஜுரம் 
நம்புதிரி  சங்கத்திற்க்கு  தேர்தல்  ஜுரம்  பீடித்துள்ளது.
போனஸ்    போராட்டம்  அறிவித்த  நம்புதிரி  சங்கத்திற்க்கு பயத்தில் அடுத்து  என்ன  செய்வது  தெரியாமல்  நிர்வாகத்தை மிரட்டிட  தேசியக்குழு  ஏற்றுக்கொண்டு  போர்டு  கூட்டத்திற்க்கு  முன்  வைத்த  அத்தனை  பிரச்சனைக்கு போராட்டம் என கூறியுள்ளது.
இன்று  போராட  வந்தநம்புதிரி  சங்கம்  சில மாதங்களுக்கு முன் கூட்டு  போராட்டம்  நடத்தி  இருந்தால்  போனஸ்  பெற்றிருக்கமுடியும்.

கண் கெட்ட பிறகு  சூரிய நமஸ்காரம் . 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக