வெள்ளி, ஜனவரி 01, 2016

news

ஏழாவது உறுப்பினர் சரிபார்ப்பு 

BSNLலில் ஏழாவது உறுப்பினர் சரிபார்ப்புத் 
தேர்தலை நடத்துவதற்கான ஆய்வுக்கூட்டம் 
11/01/2016 அன்று நடைபெறும் என்று 
BSNL நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

AIBCTES   BTUBSNL    BTEU(BSNL)    BSNLATM   
BSNLDUE    BSNLEAU    BSNLEC     BSNLES   
BSNLEU      BSNLMS     BSNL PEWA
 BSNLSU      BSNLWRU     NFTBE   
NFTE BSNL  
 NUBSNLW(FNTO )     TEPU     TEU(BSNL)

ஆகிய 18 சங்கங்களுக்கு 
ஆய்வுக் கூட்டத்தில்  கலந்து கொள்ள 
நிர்வாகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
கூட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தும் காலம் 
மற்றும் வழிமுறைகள் பற்றி விவாதிக்கப்படும்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜனவரி IDA 

ஜனவரி 2016 முதல் 
IDA 4.5 சதம் உயர்ந்துள்ளது.
இத்துடன் மொத்தப்புள்ளிகள்
(107.9 + 4.5) 112.4 சதம் ஆகும்.