செவ்வாய், ஜனவரி 12, 2016

7வது உறுப்பினர் சரிபார்ப்பு

7வது உறுப்பினர் சரிபார்ப்பு 


தற்காலிக கால அட்டவணை 
கலந்து கொள்ளும் சங்கங்களுக்கு அழைப்பு 

விடுத்தல்           14/01/2016

தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு        18/02/2016

விண்ணப்பங்களை விலக்கிக்கொள்ள கடைசி தேதி                
22/02/2016

தேர்தல் நடைபெறும் நாள்                26/04/2016

வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாள்                                       
28/04/2016

முடிவு அறிவிக்கும் நாள்               28/04/2016

அங்கீகார காலம் 3 ஆண்டுகள்                       29/04/2016 - 28/04/2019

ஜனவரி 8 ஊர்வலம்


ஜனவரி  8 ஊர்வலம்  

SPL CL ON PONDICHERRY CONVENTION


LOCAL COUNCIL

LOCAL COUNCIL,PUDUCHERRY-SSA
Ref:-LJCM /Agenda/01/2016  dated at puducherry              01/01/2016 

TO
The Secreratary, Offical side, and AGM (admn),
Local council. BSNL,Puducherry.

Madam,
Sub:- Agenda items for the Council Meeting –reg
1)     Clerical Rotation transfer on  4  years basis  for section to section.
2)    Outdoor TM’s  of Urban  on  4 years rotation transfer
3)    Indoor TM’s rotation transfer on 4 year basis.
4)     Rotation transfer for TTA cadre on  4 years service.
5)    Rotation transfer to TD position. on  4 years service
6)    Urban to groups TM Rotation  on 2 years basis.
7)    RM 4 years rotation transfer.
8)    Closure of Rainbow nagar Exge  and the lines may be distributed to Muthialpet, Town, and Elango nagar.
9)    Bader sahib DLC may be closed and shift the lines to town and Vacate the Building.
10)  Shifting of  Cash Counter TRC to GF from Basement.
11)   Option to work at Cash counter and TD positions
12) Repair of Kariyamanikkam Engine alternator.
13) Purchase of Engine  to  drain the water during the  Natural calamity.
14)  Replacement of  starting Battery  to BTS.
15) Task plan to  provide the NPC at Peripheral  area of puducherry.
16)  Repair and updation of TBI-TKN power line link.
17)  Non availability of  2 nd set Battery, Module  resulted poor signal and call dropouts.
18)   Additional Manpower to the outdoor maintenance in the place of retired employees in bulk.
19)  Conduct the Welfare Board meeting in time.
Kindly fix up the LJCM meeting at earliest.
Thanking you,
Yours,

P.Kamaraj, Leader LJCM                                       A.Subramanian, Secretary, LJCM