செவ்வாய், டிசம்பர் 31, 2013

COM QUPTA 1 ST DEATH ANNIVERSARY


NEW YEAR GREETINGSIDA 5% RISE FROM 01/01/2014

IDA 5% RISE FROM 01/01/2014

கிராக்கிப்படி 01/01/2014 முதல்  5% 

 உயர்ந்து  90.5 % ஆக மாறிஉள்ளது 

மறைந்தார்.... வேளாண் விஞ்ஞாணி

மறைந்தார்.... வேளாண்  விஞ்ஞாணி  நமது  இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்