திங்கள், மார்ச் 25, 2013

ALLIANCE

நமது சங்கத்தை  வரும் தேர்தலில்

SNATTA,AIBECTES,BSNLES,BSNLEC,PEWA

BSNL, TELECOM ENPLOYEES UNION

ஆதரிக்க  உள்ளனர்.

தோழர் திருமேனி

தோழர் திருமேனி அவர்கள்  மாநிலத்தில்  மூன்றாவது  காலாண்டு  காலத்தில்  சிறந்த SALES EXCUTIVE ஆக  தேர்வு செய்யப்பட்டு விருது வழங்கப்பட உள்ளார் . அவருக்கு  நமது  வாழ்த்துக்கள் .