திங்கள், அக்டோபர் 06, 2014

NFTE அகில இந்திய மாநாடு

चलो... जबलपुर...
ஜபல்பூர்.... செல்வோம்...

NFTE அகில இந்திய மாநாடு
 
ஜபல்பூர் - அக்டோபர் 10-12

v கருணை அடிப்படை வேலை..
v தேக்க நிலை நீக்கம்...
v நாலு கட்டப்பதவி உயர்வு குளறுபடிகள்..
v SC/ST  தோழர்களுக்கு சலுகைகள்...
v இளம் தோழர்களுக்கு பதவி உயர்வு வாய்ப்புக்கள்...
v எளிய முறை இலாக்காத்தேர்வுகள்...
v போனஸ்... LTC.. மருத்துவப்படி...
v 78.2 IDA நிலுவை...
v ஓய்வு பெற்றோருக்கு 78.2 இணைப்பு ...
v 50 சத IDA சம்பளத்துடன் இணைப்பு..
v TTA சம்பள இழப்பை சரி செய்தல்...
v அச்சுறுத்தும் விருப்ப ஓய்வு...
v மிரட்டும் DELOITTE குழு அறிக்கை..
v MTNL - BSNL இணைப்பு...
v தேய்ந்து வரும் BSNL...

எத்தனை.. எத்தனை... பிரச்சினைகள்... 
அத்தனையும்... விவாதிப்போம்...
அர்த்தமுள்ள.. முடிவெடுப்போம்..
வாருங்கள்... தோழர்களே....

சந்திப்போம்... ஜபல்பூரில்...