வெள்ளி, நவம்பர் 28, 2014

நன்றிகள்

நன்றிகள் 
நமது JAC அறை கூவலை ஏற்று 27-11-2014 அன்று நடைபெற்ற ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தபோராட்டத்தில் புதுவையில் பங்கேற்று வெற்றி பெற செய்த அனைத்து தோழர் மற்றும் தோழியர்களுக்கும் நமது நெஞ்சார்ந்த  நன்றியும்... பாராட்டும்... வாழ்த்துக்களும்...
தமிழகத்தில் 75% ஊழியர்களும்... வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர். அனைத்து தோழர்களுக்கும் போராட்டக்குழு 

சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.