புதன், பிப்ரவரி 29, 2012

STRIKE SUCESSFULL

வேலை நிறுத்தம் வெற்றிகரமாக நடைப்பெற்றது.156 STRIKE+109 LEAVE-70.29%
கலந்து கொண்ட தோழர்,தோழியர்களுக்கு நெஞ்சு நிறை வாழ்த்துக்கள்