ஞாயிறு, ஜனவரி 04, 2015

வாழ்த்துகிறோம்

 வாழ்த்துகிறோம் 
07/01/2015  அகவை  95
நீடுழி வாழ  வாழ்த்துகிறோம்.


guptha 06/01/2015

 தோற்றம் 06/04/1922- மறைவு  06/01/2013

06/01/2015  தோழர்  குப்தா  
இராண்டாம் ஆண்டு நினைவு  நாள் 

தொலைதொடர்பு ஊழியர்கள் கூட்டுறவு சங்கபேரவை கூட்டம்

NFTE-BSNL-PUDUCHERRY.
தொலைதொடர்பு ஊழியர்கள் கூட்டுறவு சங்கபேரவை கூட்டம்
தொலைதொடர்பு ஊழியர்கள் கூட்டுறவு சங்கபேரவை கூட்டம் 03/01/2015 அன்று நடைபெற்றது. கீழ்கண்ட முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
சாதாரணகடன் ரூ 6 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது குடும்பநல நிதி(இன்சுரன்ஸ்) ரூ4 லட்சத்திலிருந்து ரூ 6 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்ட்து. குடும்பநல நிதி ரூ800லிருந்து ரூ1200 ஆக உயரும். சாதாரணகடன் 01/04/2015 முதல் மாதம்தோறும் வழங்கப்படும்.
Thrift fund ரூ 500 லிருந்து ரூ800 ஆக உயரும்.அதற்கான வட்டி 8% லிருந்து 9 % மாக உயரும்.
கணினி கடன் 05/01/2015 முதல் ரூ30,000 ஆயிரமாக உயரும்.

RD விருப்பஅடிப்படையில் ரூ500/= முதல் ஏற்க்கப்படும்.