புதன், ஜூன் 22, 2016

தோழர் அழகிரி பணிஓய்வு

              தோழர்  அழகிரி  பணிஓய்வு பாராட்டுவிழா 

TTA பதவிகளுக்கு வெளியார் ஆளெடுப்பு

TTA பதவிகளுக்கு  வெளியார் ஆளெடுப்பு 
 நமது நிறுவனத்தில்  TTA பதவிகளுக்கு  வெளியார் ஆளெடுப்பு 2700 பதவிகளுக்கு  கோரப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்க  கடைசி  நாள்  10/08/2016
தேர்வு நாள்   25/09/2016
தமிழ்நாடு  காலியிடங்கள்  198 சென்னை 80