செவ்வாய், மார்ச் 26, 2013

JAO RESULT


BOGUS CLAIM OF BSNLEU


BSNLEU’s claim not based on facts and figures.
BSNLEU has claimed that it has 1,45,000 paid membership and it will win 6th verification by 
securing more than 50% votes. But fact is it has never secured 50% votes except in  3rdverification with 40,000 solid support votes of FNTO. 
 Apart from above the paid membership cannot be counted as votes and BSNLEU is conveniently forgetting the fact. 
  In 4th Verification
Claimed Paid membership of BSNLEU 1,60,000
Vote Secured In 4th Verification 1,24,053   
Migration of Employees 45,947 

5th Verification Claimed Paid membership Votes Secured Migration of Employees 
1,45,000       1,06971      38029 
 Thus out of paid membership in average 42,000 employees have not voted BSNLEU inthe 4th and 5th verifications. It is well known how the paid membership is achieved. It is due to threats of transfers, harassment and fear of vindictive action of BSNLEU local leaders against 
the employees. But situation is now completely changed and fear complex is over due to new 
Rules of recognition. The present condition of BSNL has awakened the employees and have realized what has happened in long 8 years. BSNL is ruined and promises made in all theelections remain unfulfilled. 

The employees know how and why the 31 years rule of a party in West Bengal has been thrown out by people there then why not BSNLEU be punished for their miserable performance. 
 Accordingly workers are now determined not to allow further ruination of BSNL and their 
future. 
Wait for the verdict NFTE will be victorious as strong wave is blowing for it.

NFTE- இல் இணைந்தனர்

ஆத்தூர்  மற்றும்  சேலத்தில்  மாநிலச்செயலர்  மற்றும்  மாநிலத்தலைவர்  தோழர்  நூருல்லா  முன்னிலையில்    6  தோழர்கள்    BSNLEU  மற்றும்  இதர  சங்கங்களில்  இருந்து  விலகி    NFTE- இல்  இணைந்தனர்:  ஆத்தூரில்  தோழர்கள்  கருப்பன்,  பெரியசாமி,  ஜெயப்பிரகாஷ்,  ரமேஷ்பாபு,  நெடுஞ்செழியன்  ஆகியோரும்,  சேலத்தில்  தோழர்  ஜெகன்னாதனும்  நமது  சங்கத்தில்  இணைந்தனர்.  TEPU  சங்கத்தின்  அகில  இந்திய  அமைப்புச்செயலர்  சேலம்  தோழர்  ஆறுமுகம்  ஏற்கனவே  நமது  சங்கத்தில்  தோழர்களுடன்  இணைந்தார்  என்பது  குறிப்பிடத்தக்கது.  தோழர்களை  வரவேற்கிறோம் !