திங்கள், டிசம்பர் 14, 2015

மாவட்டசெயற்குழு

NFTE-BSNL, PUDUHERRY

மாவட்டசெயற்குழு
நாள்:19/12/2015----  மாலை 0500 மணி---- சங்க அலுவலகம்


தலைமை:- M.தண்டபாணி, மாவட்டத்தலைவர்,
v அஞ்சலி
ஆய்படுபொருள்
v தமிழக/புதுவை வெள்ளசேதம்
v அமைப்பு நிலை
v பழுதுகள்/சேவைபதிப்பு களைதல்
v அ.இ,செயற்குழு முடிவுகள்
v மாநில மாநாடு- நிதி திரட்டுதல்
v மாவட்ட சஙக நிதி நிலை
v இதர தலைவர் அனுமதியுடன்.

பணிஓய்வு பாராட்டுவிழா
தோழர் A.ஆரோக்கியதாஸ் -- தோழர். P.ஆறுமுகம்
அனைவரும் வருக!
M.செல்வரஙகம்,  மாவட்டசெயலர்