செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 30, 2016

தோழர் நம்பீசன் மறைவு


தோழர்  நம்பீசன்  மறைவு 
UPTW, NFPTE, கால முன்னோடி தலைவர் ஒன்றுபட்ட மெட்ராஸ் பகுதியின்   அகில இந்திய  தலைவர்,லைன் ஸ்டாப் பகுதியின் முதல் மாநில சங்க செயலர் 28/08/2016 அனறு  மறைந்தார்  அவருக்கு  நமது கோடி தாழ்த்தி  அஞ்சலி யை  உரித்தாக்குகின்றோம்