புதன், மார்ச் 11, 2015

CHQ on staff issues

President and GS met the Director(HR) and raised the following issues:-
(I) National Council meeting:-
The NC meeting was due in December, 2014 but it could not materialize.
Pressed for holding of meeting by 1st week of April. The Director (HR) was not
aware that items of agenda have been submitted long ago to SR Cell.
(II) Deolittee recommendations:-
The union leaders conveyed their anguish and anger over approval of
consultant’s recommendations by board without taking the unions into
confidence. This has been done due to rigid attitude of DOT’s nominees in
the meeting of 26th February.
(III) Settlement of issues pending in the Board:-
Director (HR) indicated for settlement in April, 2015.
(IV) Promotion of Deptl Candidates to the Cadre of TTA:-
The union impressed upon the Director (HR) to issue orders to the effect that
the successful Deptl candidates be promoted to TTA Cadre in their parent
SSAs. Director (HR) responded favorably.
***** 

நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம்

BSNL 
 
அனைத்து சங்க கூட்டமைப்பு 

பாண்டிச்சேரி
 
மார்ச் 12 வியாழன் அன்று
 
BSNL அனைத்து அதிகாரிகள்
 
ஊழியர்கள்  சங்க கூட்டமைப்பு  சார்பாக
 
தலைநகர் டெல்லியில் BSNL நிர்வாகத்திடம்
 
ஏப்ரல் 21 & 22  அகில இந்திய

 வேலை நிறுத்த அறிவிப்புக் கடிதம் அளித்தல்.

BSNL நிறுவனத்தை வலுவாக்கிட
 
நாம் முன் வைத்துள்ள 

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி
 
நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம் 

12/03/2015 - வியாழன் - மாலை 5 மணி 

பொது மேலாளர் அலுவலகம் -

 
பாண்டிச்சேரி

தோழர்களே... அணி திரள்வீர்..

M .செல்வரங்கம் ,