வியாழன், டிசம்பர் 27, 2012

THANKS TO GURUDASS GUPTA &G.L.DHAR


நன்றி பாராட்டுகிறோம்

தொடர்ந்து 5 வருடங்களாக NFTE சங்கத்திற்க்கு அங்கீகாரம் பெற்று தந்திட அமைச்சர்களை சந்தித்து,
 முதற்கட்டமாக சந்தாபிடித்தம், ஒர்க்ஸ்கமிட்டி பெற உறுதுணையாக இருந்தவர். இன்று  NFTE சங்கத்திற்க்கு, அங்கீகாரம் பெற்று தந்திட வழி வகுத்தவர். AITUC பொதுச்செயலர்,நமது சங்க வழிகாட்டி குருதாஸ் குப்தா மற்றும் G.L.தார் அவர்களுக்கு நமது நன்றிகள்