செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 02, 2016

ஆகஸ்ட்12 ம் தேதி நாடு முழுவதும் ”தார்ணா

NATIONAL FORUM OF BSNL WORKERS. அறைகூவல்படி ஆகஸ்ட்12 ம் 

தேதி  நாடு முழுவதும் ”தார்ணா” 

நடத்திடஉள்ளது
.
1)   போனஸ் புதிய திட்டம் இறுதி செய்யவேண்டும். லாபம் அல்லது வருவாய் அடிப்படை கூடாது.

2014-15, மற்றும் 2015-16 க்கான போனஸ் ஏற்றுக்கொண்ட அடிப்படையில் வழங்க வேண்டும். குறைந்த பட்ச போனஸ் உறுதிசெய்ய வேண்டும்!.
2
தேசிய குழுகூட்டத்தில் ஏற்ற 78.2% IDA அடிப்படையில் வீட்டுவாடகைப்படி உடனடியாக வழங்க வேண்டும்!
..
3)   01/01/2017 முதல் ஊதிய மாற்ற பேச்சுவார்த்தைக்கு DPE வழிகாட்டுதல்  வழங்க வேண்டும்.. இருதரப்பு பேச்சு வார்த்தை குழு BSNL அமைத்திட வேண்டும்!

4)   நிதி ஆயோக் பரிசீலனையில் BSNL/MTNL பங்கு விற்பனை என செய்திகள் வருகின்றன. BSNL 

நிறுவனத்தை பங்கு விற்பனை செய்திட

 அனுமதியோம்!என கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆகஸ்ட்12 ம் தேதி  தமிழ் மாநிலம் முழுவதும்
'
தார்ணா'  நடத்திடுவோம்