புதன், ஜூலை 24, 2013

வாழ்த்துகிறோம்

வாழ்த்துகிறோம் 

நமது டெலிகாம்  சொஸைட்டி தலைவர் தோழர் வீரராகவன், MCC வங்கியில்  இயக்குனர்  ஆக தேர்ந்த்தடுக்கப்பட்டுள்ளார் , அவருக்கு நமது வாழ்த்துக்கள்

dist news