வெள்ளி, ஜூன் 29, 2012

chq news


மத்திய சங்க செய்திகள்


கிராக்கிப்படி ஜுலை மாதம் முதல் 61.5%-கூடுதலாக 4.8% கிடைக்கும்
v தேசிய குழு கூட்டம் ஆகஸ்ட் 27/28 தேதிகளில் டெல்லியில் நடைபெறும்.
v 78.2% கிராக்கிப்படி உயர்வு மேனேஜ்மெண்ட் பரிசீலனையில் உள்ளது. 2007 முன் பணி ஓய்வு பெற்றவர்களை இணைப்பது குறித்து பிரச்சனை ஆராயப்பட்டு வருகிறது.
v 2 வது சங்க அங்கீகாரம் குறித்து நிர்வாகத்தை நமது சங்கம் வலியுறுத்திஉள்ளது.
v TTA/RM/TOA/SrTOA  கேடர்களுக்கு ஊதிய மாற்றம் JTO போல மாற்றிட வேண்டும் நிர்வாகத்தை நமது சங்கம் வலியுறுத்தி உள்ளது.

BB concession for retired bsnl emp-

பிரா ட் பே ண் ட் இணைப்பு  ரூ 300 வரை தள்ளுபடி  வழங்கிட உத்திரவு  வெளிய்டப்பட்டுள்ளது .