வெள்ளி, ஜூலை 04, 2014

NATIONAL JCM ISSUES
M தேசியக்குழு
NFTE எழுப்பியுள்ள பிரச்சினைகள்

ஆகஸ்ட் 2014ல் நடைபெறவுள்ள 
JCM தேசியக்குழுவில் விவாதிப்பதற்காக 
NFTE சார்பில் கீழ்க்கண்ட பிரச்சினைகள் 
JCM செயலரிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

  • சிரமமிக்க பகுதிகளுக்கு மாற்றல் செய்யப்பட்ட தோழர்கள் ஓராண்டு அல்லது ஈராண்டு சேவை முடித்தவுடன் தங்களது சொந்தப்பகுதிக்கு மாற்றல் செய்யப்படவேண்டும்" என மாற்றல் கொள்கை TRANSFER POLICY திருத்தப்பட வேண்டும்.
  • BSNL நன்னடத்தை விதிகள் 55(I ) மற்றும் 55(II)(b) ஆகியவை DOTயில் இருந்து BSNLலில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தோழர்களுக்குப் பொருந்தாது என்ற விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
  • 2007லில் இருந்து ஊதியம் உயர்த்தப்பட்டதால் தற்போது பிடிக்கப்படும் ஆயுள் காப்பீட்டுச்சந்தா உயர்த்தப்பட்டு ஆயுள் காப்பீட்டுத்தொகை அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். 
  • தற்போதைய தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியைக்கணக்கில் கொண்டு TM/TTA/SR.TOA பதவிகளில் இரண்டாம் சீரமைப்பு SECOND RESTRUCTURING அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
  • இன்றைய தேவைகளைக் கணக்கில் கொண்டு சகல கலா திறமை கொண்ட பதவிகள் MULTI TASKING STAFF உருவாக்கப்பட வேண்டும். 
  • விடுப்பை காசாக்கும் LEAVE ENCASHMENT திட்டம் LICக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற திட்டங்கள் ஆயுள் காப்பீடு இணைந்ததாக மற்ற பொதுத்துறைகளில் நடைமுறைப் படுத்தப்படுகின்றது. எனவே BSNL ஊழியர்களுக்கும் ரூ.1 லட்சத்திற்கும் குறையாத அளவில் ஆயுள் காப்பீடு இணைந்த திட்டமாக மாற்றப்படவேண்டும்.
  • தேசிய மொழி அதிகாரிகள் தேவையின் அடிப்படையில் அதிக எண்ணிக்கையில் நியமிக்கப்படவேண்டும்.
  • TM/TTA/JTO/JAO போன்ற பதவிகளுக்கான இலாக்காத்தேர்வில் தவறான பதில்களுக்கு எதிர்மறை மதிப்பெண்கள் NEGATIVE MARKS வழங்கப்படுகின்றன. இத்தகைய எதிர்மறை மதிப்பெண்கள் வழங்கும் முறை நீக்கப்பட வேண்டும்.

FREE SIM to ALL BSNL EMPLOYEES