வெள்ளி, ஜனவரி 25, 2013

SAVINGRAM&DHARNA


FORUM OF BSNL UNIONS // ASSOCIATIONS
D--7,, Tellegraph Pllace,, Golle Market,, New Dellhii – 110 001..
Decisions taken in the meeting of the Forum
held on 24th January 2013.
A meettiing off tthe Forum off BSNL Uniions/Associiattiions was helld on 24th JJanuary 2013 att tthe BSNL MS Offffiice..
Com.. C..Siingh,, GS,, NFTE presiided.. Com.. V..A..N..Namboodiirii,, Convener reportted aboutt tthe devellopmentts afftter
tthe llastt meettiing on tthe variious iissues on whiich agiittattiions were conductted.. Allll tthe comrades acttiivelly
parttiiciipatted iin tthe diiscussiions.. The iinttollerablle dellay iin iimpllementtattiion off tthe agreementt on 78..2% IIDA
ffiixattiion,, Repattriiattiion off non--opttee IITS offffiicers,, 30% ffiittmentt/5 advance iincrementts ffor tthe lloss off pay off tthe
postt--2007 recruiitted emplloyees,, procurementt off equiipmentt,, fformattiion off BBNL ((Broad Band Nettwork
Liimiitted)) and iitts iimpactt ettc.. were diiscussed..
The ffollllowiing deciisiions were ttaken by tthe meettiing::
1.. The undue dellay iin tthe iimpllementtattiion off tthe 12 JJune 2012 sttriike agreementt on 78..2% IIDA merger
was sttronglly condemned.. Once agaiin tthe DOT has retturned tthe ffiille tto tthe BSNL Managementt seekiing
ffurtther cllariiffiicattiions.. The dellayiing and diiversiionary ttacttiics cannott be ttolleratted.. To pressuriise tthe
BSNL Managementt and DOT ffor earlly iissue off tthe orders on 78..2% IIDA merger ffor BSNL Emplloyees,,
tthe ffollllowiing agiittattiionall programmes are deciided::
a)) Saviingram Campaiign ffrom 28th tto 30th JJanuary 2013..
The ffollllowiing Saviingram tto be sentt by allll SSA/Diisttriictt Secrettariies tto tthe Secrettary,, DOT wiitth
copy tto tthe Miiniistter Communiicattiions and CMD BSNL,, duriing tthe tthree days ffrom 28--30 JJanuary..
To
THE SECRETARY,, DOT,,
SANCHAR BHAWAN,,
20 ASHOKA ROAD,,
NEW DELHII
“DEMAND IIMMEDIIATE IIMPLEMENTATIION OF AGREEMENT ON 78..2% IIDA
MERGER..”
DIISTRIICT SECRETARY
------------------------------------------------------
COPY TO::
((1)) THE MIINIISTER COMMUNIICTIIONS
GOVT.. OF IINDIIA,, SANCHAR BHAWAN
20 ASHOKA ROAD,, NEW DELHII
((2)) CMD BSNL
BHARAT SANCHAR BHAWAN,,
JJANPATH,, NEW DELHII
b)) Organiise Lunch Hour Demonsttrattiion on 11th February 2013 att SSA llevell
c)) Massiive Dharna att SSA llevell on 15th February 2013..
2.. The otther iissues wiillll be diiscussed and suiittablle deciisiions ttaken iin tthe nextt meettiing tto be helld on  22ndFebruary 2013..

FEB STRIKE 20&21
64 th independence day


சனி, ஜனவரி 19, 2013

TN CIRCLE CONDOLENCE MEETRTING-CGM OFFICE-CHENNAI

ஜனவரி 18 அன்று சென்னயில் அனத்து தொழிற்சங்க தலைவர்கள் பங்கேற்று தோழர் குப்தாவிற்கு புகழஞ்சலி செய்தனர். தமிழ் மாநில சங்கம் சார்பில் நடந்த  கூட்டத்திற்கு ஊழியர்கள், ஓய்வுபெற்ற தோழர்கள் திரளாக பங்கேற்று தோழ்ர் குப்தா மீதான தங்கள் பேரன்பை வெளிப்படுத்தினர்.

தோழர் தமிழ் மணி தலை தாங்கினார். தோழர்கள்  எஸ் எஸ் தியாகராஜன், மூர்த்தி , ஆர்.கே, ஆர் வி, ஜெயராமன், செல்லப்பா, சந்திரசேகர், ஏழுமலை, வீரராகவன்,சோமசுந்தரம், ராமராவ் மற்றும் பட்டாபி  தங்களது அமைப்புகளின் சார்பில் புகழஞ்சலி செய்தனர்.தோழர் சிவில் விஜயகுமார் கவிதாஞ்சலி செய்திட்டார்.மாநில சங்க பொருளர் அசோகராஜன், துணைசெயலர்கள் சென்னகேசவன், முரளி,தோழர் லோகநாதன், கடலூர் ஸ்ரீதர், மாவட்ட செயலர்கள் காமராஜ், மனோஜ்,ஆறுமுகம், அல்லிராஜா, திரளாக வேலூர், கடலூர், பாண்டி தோழர்கள் பங்கேற்றனர்.

வியாழன், ஜனவரி 10, 2013

DoT notices to telcos for one-time fee


The Department of Telecommunications ( DoT. has issued demand notices of more than Rs 23,000 crore to telcos - Bharti Airtel, Vodafone and BSNL, for the one-time fee.


Telecom operators would have to pay the one-time charges 
for holding spectrum beyond 6.2 MHz retrospectively, from 
July 2008 to January 1, 2013. The government had also 

asked telcos to pay for spectrum beyond 4.4 MHz for the 
remaining period of their licences. It has fixed the charges 
based on the prices discovered in the November auction.

BSNL tops the chart with Rs 6,912 crore, while the country's 
largest telecom operator Bharti Airtel would need to pay 
about Rs 5,201 crore, followed by Vodafone Rs 3,599 crore, 
MTNL Rs 3,205 crore, Idea Rs 2,113 crore (includes Rs 
231.5 crore of Spice), Aircel Rs 1,365 crore (includes Rs 14 
crore of Dishnet), Loop Mobile Rs 606 crore and RCom Rs 
173 crore.

78.2 and other issue


ஞாயிறு, ஜனவரி 06, 2013

HOMAGE TO DEPARTED LEADER
ஈடு இணையற்ற காவிய நாயகன் தோழர் 

குப்தாவின்  மறைவு சகாப்த முடிவாகவே உள்ளது. 

60 ஆண்டுகால தூய தொண்டின் பேரடையாளம் 

குப்தா.  24 வயதில்  நுழைந்த நாள் துவங்கி 90 

வயதிலும் மறைந்த நிமிடம்வரை நமக்காகவே நம் 

தொழிலாளர்க்கே தன்னை தன் வாழ்வை 

அர்ப்பணித்து கொண்ட  மகத்தான சக்தி அவர். 

கொடி தாழ்த்தி தலை வணங்கி அஞ்சலி 

செலுத்துவோம்.

HOMAGE MEETING WILL BE HELD AT 1300 HRS

com Gupta-no more-some photos collection


O P Gupta the Era of an Ideal Trade Union Life