சனி, டிசம்பர் 17, 2011

com.krishnan,Ex circle president expired

தோழர் கிருஸ்ணன் ,முன்னாள் மாநிலத்தலைவர்,லைன்ஸ்டாப்சங்கம்,மறைவுக்கு நமது மாவட்டசங்கத்தின் ஆழ்ந்த் இரங்கலைத்,அஞ்சலியை தெரிவித்துக்கொள்கிறொம்