புதன், செப்டம்பர் 02, 2015

வாழ்த்துக்கள்வாழ்த்துக்கள் 
புதுவையில்  298 ஊழியர்களில்  220 பேர்  பணிக்கு  வரவில்லை . சங்க  அறை கூவல்  ஏற்று  வேலைநிறுத்தம்  செய்த  அனைவரையும்  மாவட்ட  சங்கம்  வாழ்த்துகிறது .

DIST con Notice

* NFTE-BSNL, PUDUCHERRY-SSA
Lr no :-con/notification/01/2015-16                                                                         dated  02/09/2015

To
The Sr. General Manager,
BSNL,Puducherry.

Respected  madam,

Sub: Notification of Dist conference-reg
NOTICE
It is here by notified that the District conference of NFTE-BSNL will be held on 29/09/2015 as per the provisions of our constitution 31-A. The following will be the agenda.
1)      Adaption of Annual  activities report
2)      Adaption of income-expenditure  statement
3)      Organizational  review
4)      Forum  and  strike participation
5)       Functioning of LJCM,Works committee ,welfare committee
6)      Members problems
7)      BSNL viability-delloitte committee, BBNL, Tower sharing
8)      Election office bearers
9)      Resolutions
10)   Rest if any, with permission of chair.

Yours,

P.KAMARAJ,DIST SECY.
           Copy to
1)      The Chief General Manager, Chennai.
2)      The Circle secretary , Nfte Bsnl, Chennai
3)      The General secretary, New Delhi.
* NFTE-BSNL, PUDUCHERRY-SSA
Lr no :-con/notification/ Exe-02/2015-16                                                                         dated  02/09/2015

To
The Sr. General Manager,
BSNL,Puducherry.

Respected  madam,

Sub: Notification of Dist conference-reg
NOTICE
It is here by notified that the District Excutive of NFTE-BSNL will be held on 11/09/2015 as per the provisions of our constitution .. The following will be the agenda.
1)      Dist conference notification/preparation
2)      Circle executive meet on 23/09/2015
3)      Sep- 02/2015 strike review
4)      Finance position
 5)   Rest if any, with permission of chair.

Yours,

P.KAMARAJ,DIST SECY.
           Copy to
4)      The Chief General Manager, Chennai.
5)      The Circle secretary , Nfte Bsnl, Chennai
6)      The General secretary, New Delhi.