திங்கள், மே 30, 2016

pattabi 60
பணி  ஓய்வு  தோழர்  பட்டாபி  31-05-2016
சோதனையான  தருணத்தில் மாநில  செயலராக பொறுப்பு  ஏற்று,  நிதானம் ,சங்கம் மட்டுமே முன்னுரிமை,தோழர்களை  பொறுப்பு வழங்கி உயர்த்துதல்  ,அரவணைத்து  செல்லுதல்,சங்க ஒற்றுமை,தொழிலாளர்கள்  ஒற்றுமை ,மத்திய  சங்கத்திற்கு உறுதுணை செயல்பாடு, தனிநபர் விமர்சனம்  தவிர்ப்பு,,சகிப்புத்தன்மை , தோழமை ,எல்லையற்ற உபசரிப்பு, கரிசனம்  என..... கூறி  சென்றாலும் அது பட்டாபி  என்ற ஓய்வறியா  செயல் மறவனுக்கு  வார்த்தைகள்  ஈடாகாது .