சனி, ஜூலை 30, 2016

Wish es for retirement

31.7.2016 அன்று பணி ஓய்வு பெறும் நமதுசம்மேளனச் செயலர்
 தோழர்.G.ஜெயராமன்அவர்களின் பணி ஓய்வுக்காலம் மேலும் சிறக்க புதுவை  மாவட்ட 
சங்கத்தின் மனமார்ந்தவாழ்த்துக்கள்.

தோழர் குமார்  ஈரோடு பணி ஓய்வுக்காலம் மேலும் சிறக்க
 புதுவை மாவட்ட சங்கத்தின் மனமார்ந்தவாழ்த்துக்கள்.