வியாழன், நவம்பர் 14, 2013

மாநில செயற்குழு

மாநில செயற்குழு 

மாநில செயற்குழு  கிருஸ்னகிரியில்  
20/11/2013 அன்று   ஸ்ரீ  வெற்றிவேல் 

மஹால் ,TELC  அருகில் ,

லோடன்பெட்,கிருஸ்னகிரியில்  

நடைபெறும்.