ஞாயிறு, செப்டம்பர் 08, 2013

மாவட்ட செயற்குழு

மாவட்ட செயற்குழு
நாள்:-11/09/2013 புதன் காலை10 மணி-சங்க அலுவலகம்
தலைமை:தோழர்:அ.மகேஸ்வரன்,மாவட்டத்தலைவர்,
ஆய்படு பொருள்
வைப்பு நிதி-குறித்து முடிவு
பிரச்சனைகள்
இதரதலைவர் அனுமதியுடன்
1200 மணி-தோழர்.கோபி-பணிஓய்வு பாராட்டுவிழா

நமது மத்திய,மாநிலசங்க வேண்டுகோளின்
 அடிப்படையில்78.2% தீர்வுபெற்றதற்க்காக 

ரூ200/ பெற்று அனுப்பிட கோரி உள்ளது.
அனைவரும் வழங்கிட வேண்டுகிறோம்
அனைவரும் வருக!
தோழமையடன்,

ப.காமராஜ், மாவட்டசெயலர்