வியாழன், செப்டம்பர் 10, 2015

MAIYILADAUTHURAI CEC 23/09/2015
மாவட்ட செயற்குழு

* NFTE-BSNL, PUDUCHERRY-SSA

மாவட்ட செயற்குழு


நாள்:-11/09/2015 இடம்;- சங்க அலுவலகம் காலை 0900 மணி
தலைமை:- தோழர்.ம்.தண்டபாணி, மாவட்ட உதவி தலைவர்,
வரவேற்புரை தோழர்.ம்.செல்வரங்கம், மாவட்ட உதவிசெயலர்
அஞ்சலி
ஆய்படுபொருள்
1)      மாவட்ட மாநாடு-அறிவிப்பு/தயாரிப்பு பணிகள்
2)      வேலைநிறுத்தங்கள்=ஆய்வு
3)        செப்-23 மாநில செயற்குழு
4)      செப்-19 தார்ணா
5)      நிதி நிலை, சார்பாளர் கட்டணம், நன்கொடை
6)      இதர தலைவர் அனுமதியுடன்