வெள்ளி, அக்டோபர் 05, 2012

JAO EXAM CLARIFICATIONSCHQ NEWS

  • v  Points of clarifications sought by DOT on 78.2% IDA merger: Reportedly, the DOT has sought clarification on the following points. (1) BSNL’s capacity to pay in view of its present financial condition, (2) Proposal may necessitate fresh wage revision agreement on respect of non-executive staff, (3) Pension revision of retired personnel. The Establishment and finance branches of BSNL HQR are reportedly coordinating to respond to the queries of DOT. There is no need of anxiety as these are normal practice. 
  • v   Forum of unions/Associations of BSNL meeting held on 04-10-2012 and decided to conduct programme of Action for ITS absorption: (1) 11-10-2012 Lunch hour demonstration at circle/SSA/Corporate office at HQR. 11-10-2012 to 13-10-2012 Savingrams to PM, DOT MOC, Cabinet Secretary, CMD BSNL, Secretary, (2) 15-10-2012 Day long Dharna/Circle/SSA/ Corporate office at HQRs, (3) 26-10-2012 March to PM’s house/Parliament at Delhi/March to Rajbhawan at circle/to Collectarate in SSA HQR, (4) 29-10-2012 to 03-11-2012 Day long Hunger Strike SSA/Circle/C.O. at HQR (1000 hrs to 1800 hrs), (5) Indefinite strike, if necessary. 
  • v  Meeting with Director (HR): President and GS met Director (HR) and raised the following issues. (1) BSNL’s own rules of recognition: union requested for early meeting action is being taken, (2) Withdrawal of FR22(1) a (I) benefit to officiating JTOs in Kerala. Union requested to maintain status-quo till decision in SLP so that expenditures are not incurred in litigation it was told that the SLP is likely to be heard shortly. Decision to withdraw the benefit has been taken as per legal advice, (3) Transfers in A and N Circle in Violation of orders of BSNL HQR, CGM has been asked to sort out the issues. 
  • v   

ITS அதிகாரிகளே வெளியேறு

அக் 4/2012 அன்று கூடிய  போரம் போரட்டத்திட்டத்தை  வடிவமை த்த்ள்ளது 

11/10/2012--ஆர்ப்பாட்டம் 

13/10/2012-சேவிங்க்ராம் .

15/10/2012--தார்ணா 

26/10/2012--கவர்னர் மாளிகை  நோக்கி ஊர்வலம் 

29/10/2012 முதல்  03/11/2012 வரை  தொடர் உண்ணாவிரதம் 

பிரச்சனை  தீராவிட்டால்  காலவரையற்ற  வேலை நிறுததம் .