ஞாயிறு, பிப்ரவரி 22, 2015

Strike Poster


வாழ்த்துவோம்

வாழ்த்துவோம்
இன்று   60 வது பிறந்தநாள்  28/02/2015 அன்று பணி ஓய்வு  பெரும்  நமது  தோழர்  சம்மேளன செயலர்  கோபால கிருஷ் ண ன்  அவர்களை  வாழ்த்துவோம்