ஞாயிறு, அக்டோபர் 04, 2015

BONUS DEMO 06-09-2015

NFTE-PUDUCHERRY–SSA
அக் -6-2015
அட்ஹாக் போனஸ் கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
இடம்:-பொதுமேலாளர் அலுவலகம்      மாலை 0500 மணி

·      போனசை லாபத்துடன் இணைக்காதே !
·      PRP/PMS நிபந்தனைகளைபுகுத்தாதே !
·      குறைந்த பட்ச போனஸ் மறுக்காதே !
·      60 % க்கு கீழ் போனஸ் மறுக்காதே!
·      FAIR என்பதை உருவாக்கு !
·      ஒப்பந்தம் உருவாக்கும் வரை
அனைவருக்கும் போனஸ் வழங்கு !

என கோரி போரம் சார்பாகஆர்ப்பாட்டம்நடைபெறும். அனைவரும் கலந்துகொண்டு வெற்றிகரமாக்குவோம்.
M.செல்வரங்கம் , மாவட்டசெயலர்.



WFTU 70-OCT-3/2015

அக்டோபர்  3 -70 ஆண்டுகளை    நிறைவு செய்கிறது.அதன் நிறைவு விழா  பல நாடுகளில் நடை பெற்றுள்ளது .