வெள்ளி, மார்ச் 27, 2015

MEETING

NFTE-BSNL,PUDUCHERRY-SSA
28-03-2015
சங்க அலுவலகம்
மாலை 0500 மணி
ஏப்ரல் 21,22 ,2015 வேலைநிறுத்தம்
 சிறப்பு கூட்டம்சிறப்புரை
தோழர்: A. சுப்பிரமணியன்,             தோழர்: M சண்முக சுந்தரம்,
BSNLEU மாவட்டசெயலர்,                                     SNEA மாவட்டசெயலர்

தோழர் S. ராஜ நாயகம்                தோழர். பெர்லின் இசக்,  
      AIBSNLEA மாவட்டசெயலர்,                  SNATTA மாநிலசங்க பொறுப்பாளர் 

தோழர் K சேது,                                                தோழர் R ஸ்ரீதர்
NFTE-BSNL மா.ச.சிறப்பு அழைப்பாளர்,   NFTE-BSNL கடலூர் மாவட்டசெயலர்,
  

தோழர் K அசோகராஜன்                          தோழர் P காமராஜ்
   மாநிலசங்க பொருளர்                      அ.இ..சங்கசிறப்பு அழைப்பாளர்,

தோழர் சந்தேஸ்வர் சிங்
NFTE-BSNL சம்மேளன செயலர்,
அனைவரும் வருக!

NFTE-BSNL மாவட்ட சங்கம்