திங்கள், ஜனவரி 26, 2015

r-k-laxman-passes-away-

GPF நிலையை.

குன்றென... நிமிர்ந்து நிற்கும்... 

நமது பாரம்பரியம்...

GPF நிலையை...


அறிந்து... அறிந்திட... அறிய பல தகவல்...

தமிழ் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 18 (CGM அலுவலகம் உட்பட)
தொலைத் தொடர்பு மாவட்டங்களில் இருந்து GPF தொகை 
பெறுவதற்கு விண்ணப்பித்த ஊழியர்கள் மற்றும்
அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை 5660 பேர்.

இதற்கான நிதியினை நமது மத்திய, மாநில
சங்கத்தின் தொடர் முயற்சியால் முழுமையாக  21-01-2015 
அன்று நமது மத்திய நிர்வாகம் ஒதுக்கீடு செய்தது. 

இந்நிலையில்... நமது மாநில நிர்வாகம் GPF தொகை
பெறுவதற்கு விண்ணப்பித்த ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு 
22-01-2015 அன்று பணப்பட்டுவாடா செய்யப்படும்
என்று நமது மாநில சங்கத்திடம் தெரிவித்தது.

ஒரு சில மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட ஊழியர் இறப்பு காரணமாக 
அவர்கள் குடும்பத்திற்கு உடனடியாக சேமநலநிதியிலிருந்து நிதி வழங்க நிர்வாகம் முற்பட்ட போது புதிய மென்பொருள் 
ERP அமுலாக்கத்தின் குளறுபடி காரணமாக 22-01-2015 அன்று GPF 
தொகை வங்கிக்கு அனுப்ப முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

நமது மாநில சங்கத்தின் தொடர் முயற்சியால்...
மாநில நிர்வாகத்தால் ERP குளறுபடி சரி செய்யப்பட்டு 23-01-2015 
இன்று மாநிலம் முழுவதும் GPF தொகை பெறுவதற்கு 
விண்ணப்பித்த 5660 ஊழியர் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கான
தொகை 17 கோடியே 74 லட்சம் ரூபாய் வங்கிக்கு
அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்று மாநில நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

25-01-2015 (ஞாயிற்று கிழமை) மற்றும் 26-01-2015 (குடியரசு தினம்) விடுமுறை என்பதால் முதன்மை கணக்கு அதிகாரி 
(Chief Accounts Officer) திரு.கதிரேசன் அவர்கள் வங்கிக்கு 
அனுப்பப்பட்டு 24-01-2015 க்குள் ஊழியர் மற்றும்
அதிகாரிகளுக்கு GPF தொகை பட்டுவாடா செய்திட 
மாநில நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

ERP... நிதி நெருக்கடி... உள்ளிட்ட... பல்வேறு பிரச்சனைகளின் 
தாக்கத்தில் இருந்து ஊழியர்களின் பிரச்சனைகளை
பாரம்பரிம் குன்றாமல் காக்க போராடி வரும் 
நமது மாநில சங்கத்தின் மரபை போற்றுவோம்.

அறிந்திட முடியாத......! 
பல செய்திகளை... பல தகவல்களை... பல புள்ளி விவரங்களை... கடைநிலை தொண்டன் கூட அறிந்திட செய்திடும். 
நமது மாநில செயலரின் மரபை போற்றுவோம்.

அந்நிலை... இந்நிலை... எந்நிலை... ஆனாலும் 
ஊழியர் நலன் நிலைக்காக போராடி வரும் 
நமது மாநில சங்கத்தின் மரபை போற்றுவோம்...! போற்றுவோம்...!! போற்றுவோம்...!!!

வேலை நிறுத்த ஆயத்த கருத்தரங்கம்

 வேலை  நிறுத்த  ஆயத்த கருத்தரங்கம் கருத்தரங்கில்... பங்கேற்போம்...

கண்ணின் இமை போல... 

நம் நிறுவனத்தை... பாதுகாப்போம்...