வியாழன், மார்ச் 07, 2013

MARCH 8,WOMEN'S DAYஇரங்கல்

இரங்கல் 
தோழர்  சுந்தரமூர்த்தி  முன்னாள் கடலூர்  மாவட்ட செயலர்  தந்தை 07/03/2013 மறைந்தார்.
நமது ஆழ்ந்த  இரங்கலை  தெரிவித்து  கொள்கிறோம்