புதன், ஆகஸ்ட் 28, 2013

ஆகஸ்ட் 28,1963மார்ட்டின் லூதர் கிங் போராட்ட அறை கூவல்

காந்திய  வழியில்  கருப்பர்களுக்கான  உரிமையை  பெற  போராடிய  மார்ட்டின் லூதர் கிங்  போராட்ட அறை கூவல்  50 வது ஆண்டு  நினைவு  நாள்
ஆகஸ்ட் 28,1963