வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 03, 2012

TTA COURT CASE-COURTESY-TNJ SSA


தமிழ்நாட்டில் TTA  நீதிமன்ற வழக்கு

     நமது தோழர்கள் 96 பேருக்கான TTA பாஸ் செய்த வழக்கு மதுரை உயர்நீதி மன்றத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.   அதில் கீழ்க்கண்ட முடிவுகள் எட்டப்பட்டுள்ளது.

     1. கடந்த காலத்தில் சென்னை உயர்நீதி மன்றம்தான் இந்த தேர்வை ILLEGAL  என்று சொன்னதே தவிர, மாநில நிர்வாகம் நமது தோழர்களுக்கு எதிராக இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

     2. இந்த வழக்கை CAT க்கு மாற்றாமல் மதுரை உயர்நீதி மன்றத்திலேயே நடத்திட வேண்டுமென நமது தோழர்கள் வேண்டிக் கொண்டதை அடுத்து நிர்வாகம் மதுரை உயர்நீதி மன்றத்திலேயே நடத்த ஒத்துக் கொண்டுள்ளது.

     3. வக்காலத்து பைல் தாக்கல் செய்வதில் இருந்த காலதாமதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.   மீண்டும் வழக்கு 01-08-2012 ல் வர இருக்கிறது.

     அப்போதைக்கப்போது  நமது மாநிலத் துணைச் செயலாளர் தோழர் நடராஜன் அவர்கள் இந்த வழக்கு சம்பந்தமான உதவியை மாநிலச் சங்கத்திடம் கேட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார்.     சளைக்காமல் நமது மாநிலச் செயலரும் தலையிட்டு அதை சரி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நன்றியுடன் நினைத்துப் பார்க்கிறோம். 

     அனைத்து  தோழர்களுக்கும் TTA  POSTING கிடைத்திட தஞ்சை மாவட்டச் சங்கத்தின் வாழ்த்துக்கள்.

DOOM SAYERS-ON AGREEMENT-COURTESY VLR SSA


News from our CHQ : The BSNL Management Committee in its meeting held on 02.08.2012 has approved the proposal of 78.2% IDA fitment benefit to BSNL employees. The MC approved proposal will be sent to next BSNL Board Meeting, which is expected to be held in the last week of August 2012.
This may come as a shock to the doomsayers, namely PEWA and BSNLDEU, who are orchestrating that 78.2 IDA merger could never be achieved and that the signatories to the 12.6.2012 agreement - including the representatives of NFTE - are cheating the employees. Infact, the employees are well aware that any agreement having impact on our Pay needs to be approved by the MC, Board and DOT and that the signatories to the Agreement need to keep vigil so that such approval and implementation is not unduly delayed. The employees are also aware that 78.2 merger can not be implemented by simply issuing an administartive order.
The employees are also aware that the 12.06.2012 agreement would have definitely been called an Historic one if the representatives of these 2 Unions had got an opportunity to affix their signature on it !
Doomsayers = one who predicts calamity at every opportunity.

78.2% DA merger

02-08-2012 management meeting  approved  78.2%  merger as per the agreement.we expect the same will be approved by board also by last week of august.