ஞாயிறு, ஏப்ரல் 10, 2016

SEWA -BSNL -NFTE AGREEMENT

நமது சங்கம்  SC--ST  BSNL SEWA  சங்கம்   உடன்பாடு  கண்டது.. சென்ற 3 தேர்தலில்  BSNLEUஉடன்  இருந்து  வாக்குகளை  பெற்று  கொடுத்த  SC/ST சங்கம்  கண்ட  பலனை ?  தோழர்  பெருமாள்  அ  இ  தலைவர்  அறிக்கையில்  தெரிவித்துள்ளார்.


 ஒப்பந்தம் கண்ட  தலைவர்களுக்கு  நன்றி