வெள்ளி, ஜூலை 25, 2014

புதிய போனஸ் வரையறை

புதிய போனஸ் வரையறை


புதிய போனஸ் கணக்கீட்டை உருவாக்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட போனஸ் குழுக்கூட்டம் 23/07/2014 அன்று நடைபெற்றது. 

இலாபத்துடன் இணைந்த போனஸ் என்பது இல்லாமல் உற்பத்தியுடன் இணைந்த போனஸ் என்ற நமது கோரிக்கையின் அடிப்படையில் நிர்வாகம் தனது குறிப்பை KPI  அளித்துள்ளது.


 • புதிய தரைவழி தொலைபேசி இணைப்புக்களை கொடுப்பது..
 • தரைவழி இணைப்புக்களை தக்கவைப்பது..
 • புதிய அகன்ற அலைவரிசை BB   இணைப்புக்களை கொடுப்பது..
 • அகன்ற அலைவரிசை BB   இணைப்புக்களை தக்கவைப்பது..
 • WIMAX மற்றும் CDMA இணைப்புக்களை கொடுப்பது 
என்ற மேற்கண்ட பணிகளுக்காக 
55 மதிப்பெண்கள் நிர்ணயிக்கபட்டுள்ளது.

 • தரைவழி,அகன்ற அலைவரிசை இணைப்புக்களை குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் கொடுப்பது..
 • தரைவழி,அகன்ற அலைவரிசை பழுதுகளை குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அகற்றுவது..
போன்ற பணிகளுக்காக 35 மதிப்பெண்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

CM எனப்படும் CONSUMER MOBILITY 
கம்பியில்லா தொலைபேசி பகுதிக்கு 10 மதிப்பெண்களே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விற்பனைப்பிரிவு, புதிய சேவைப்பிரிவு, வணிகப்பிரிவு 
போன்றவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை.

மொத்தத்தில்...

 • பழுதுகளை உடனே அகற்றுதல்...
 • இணைப்புக்களை உடனே கொடுத்தல்..

என்ற பணிகளை மட்டும் நாம் செவ்வனே செய்தால்

 போனஸ் கிட்டும்.. என்பது 

நிர்வாகத்தின் தற்போதைய நிலைபாடு...


நமது நிலைபாடு என்ன?
குரல் எழுப்பி போனஸ் பெறப்போகின்றோமா?..
உடல் உழைத்து போனஸ் பெறப்போகின்றோமா?..
என்பதுதான் தற்போதைய கேள்வி..

JCM தேசியக்குழு கூட்டம்

JCM தேசியக்குழு கூட்டம் 
எழுப்பப்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் 
 • 78.2 சத IDA இணைப்புக்கேற்ப ஊழியர்களின் சம்பள விகிதங்களை மாற்றுதல்.
 • ERP நடைமுறைப்படுத்துதலில் உள்ள சிக்கல்களை தீர்த்தல்
 • BSNL CDA நன்னடத்தை விதிகளில் திருத்தம்.
 • GPF நிதி ஒதுக்கீட்டை முறைப்படுத்துதல்.
 • MRS மருத்துவத்திட்டத்தில் சகோதர சகோதரிகளை சேர்த்தல்.
 • BSNL  மாற்றல் கொள்கையில் திருத்தம்.
 • மருத்துவப்படியை ஓய்வு பெற்ற தோழர்களுக்கு வழங்குதல்.
 • தொழிற்சங்க பொறுப்பாளர்களுக்கான மாற்றல் சலுகையில் திருத்தம்.
 • ஆயுள் காப்பீட்டுத்தொகையை உயர்த்துதல்.
 • ஓய்வுக்கு ஓராண்டு முன்பாக ஆண்டு உயர்வுத்தொகை தரும் திட்டத்தை உயிர்ப்பித்தல்.
 • கூட்டு ஆலோசனைக்குழுக்களுக்கான விதிமுறைகளை வகுத்தல்.
 • TELECOM FACTORY தயாரிப்புகளுக்கு தரக்கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ்களை தாமதமின்றி தருதல்.
 • இரண்டாவது கேடர் சீரமைப்பு அமுல்படுத்துதல்.
 • மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வீட்டுவாடகைப்படியை உயர்த்துதல்.
 • தொழிற்சாலையில் பணிபுரிவோருக்கு கேடர் சீரமைப்பு.
 • பல்முனை திறமை கொண்ட ஊழியர்களை உருவாக்குதல்.
 • விடுப்பைக்காசாக்கும் திட்டத்தில் ஆயுள் காப்பீடு உருவாக்குதல்.
 • தேசியமொழி அதிகாரி பணியிடங்களை முறைப்படுத்துதல்.
 • எதிர்மறை மதிப்பெண் திட்டத்தைக் கைவிடுதல்.