ஞாயிறு, மார்ச் 22, 2015

இரண்டாம் கட்ட பிரச்சார இயக்கம்

FORUM OF BSNL UNIONS / ASSOCIATIONS
ஏப்ரல் 21,22 வேலைநிறுத்தம்
இரண்டாம் கட்ட பிரச்சார இயக்கம்

மார்ச்-23 பகல் 0100 மணி
 தொலைபேசிநிலயம்,
மனமகிழ்மன்றம்
BSNLEU,
NFTE-BSNL
SNEA.
AIBSNLEA
SNATTA,
மாவட்டசங்கநிர்வாகிகள்,
கிளை செயலர்கள்,
தோழர்கள், தோழியர்கள்
பங்கேற்க்கவேண்டுகிறோம்
மார்ச்-24 காலை9 மணி
முதலியார்பேட்டை
மார்ச்-26 காலை9 மணி
முத்தியால்பேட்டை
ஏப்ரல்-04 காலை9 மணி
வில்லியனூர்(KDG,
TBI,KKM,TCM,TKN,
KRK)
ஏப்ரல்-06
காலை9 மணி
பாகூர்,கிருமாம்பக்கம்,தவளகுப்பம், காலாபேட்,ஆரோவில்,
ஏப்ரல்-17
மாலை 0530 மணி
சிறப்பு கூட்டம் தொலைபேசிநிலயம்,

ஏப்ரல்-20
மாலை 0530 மணி
வேலைநிறுத்த
 ஊர்வலம்