சனி, ஜூன் 29, 2013

பணி ஓய்வு

பணி ஓய்வு –வாழ்த்துகிறோம்
நமது உறுப்பினர்கள் தோழர்.நா.முனுசாமி,SSS

தோழர்.R.கணேசன்,R.M. தோழியர்.மீனாம்பாள்,R.M. உட்பட 9 ஊழியர்கள் பணி ஓய்வு  பெறஉள்ளனர்–அனைவரையும்வாழ்த்துகிறோம்