செவ்வாய், அக்டோபர் 09, 2012

TTA Training class 22/10/2012

மேலும் ஒரு TTA பயிற்சி வகுப்பு   22/10/2012 முதல் துவங்கவுள்ள்ளது 

புதிய அங்கீக்காரவிதிகள்

புதிய அங்கீக்காரவிதிகள் குறித்து  அனைத்து  சங்க கூட்டம் 16/10/2012


அன்று  நடைபெற உள்ளது