திங்கள், ஆகஸ்ட் 01, 2016

செய்திகள்

செய்திகள் 
 JTO போட்டி  தேர்வு  எழுதிய  ஜூலை\2008   TTA தோழர்களை  நிர்வாகம்  முடிவு  அறிவிக்க அனுமதி  மறுத்துள்ளது . பாதக உத்திரவு   வெளியிட்டுள்ளது.
****************************

GPF  ஜூலை  விண்ணப்பத்தை ரத்து செய்து புதிய விண்ணப்பம்  பதிவு செய்யவேண்டும்