திங்கள், அக்டோபர் 10, 2016

ஆர்ப்பாட்டம்,-- 24/10/2016 தார்ணா

NATIONAL FROUM OF BSNL WORKERS PUDUCHERRY SSA
18/10/2016  ஆர்ப்பாட்டம், மாலை 0530 மணி
24/10/2016 தார்ணா காலை 1000 மணி முதல்
G.M.அலுவலகம் முன்
அனபார்ந்த தோழர்களே! தோழியர்களே !
நமது கூட்டணி சங்கங்கள் கீழ்கண்ட கோரிக்கைகளை முன் வைத்து தீர்வுக்காக போராட அறைக்கூவல் விடுத்துள்ளது.. அனைவரும் பங்கேற்று வெற்றிகரமாக்கிடுவோம்.
கோரிக்கைகள்
v  2015-16 க்கு புதிய போனஸ் திட்டம் வகுத்து போனஸ் வழங்குக !
v  3 வது ஊதியமாற்றக்குழு அமைத்திடுக !
v  NEPP  பதவிஊயர்வு பாதகங்களை  நீக்கு !
v  தேக்கநிலை பாதிப்பை நீக்கு !
v  நேரிடை ஊழியர்களின் ஓய்வூதியகொடை,, விடுப்பைகாசாக்குதல் ,குடும்பஓய்வூதியம், வழங்கு !
v  இலாக்கா தேர்வுகளுக்கு கல்வி தகுதி தளர்த்துக !
v  கட்டயா பணி நீக்க உத்திரவை ரத்து செய் !
v  தேர்ச்சிபெற்ற  RM ஊழியர்களை TM ஆக பதவி ஊயர்வுசெய் !
v  வணிக பகுதி மாற்றங்களை சங்கங்களுடன் கலந்து இறுதி செய் !
v  மருத்துவ திட்டத்தை மேம்பாடு செய் !
v  4 வது சனிக்கிழமை வங்கிபோல விடுமுரை வழங்கு !,

அனைவரும் வருக! போராட்டம் சிறக்க செய்க !!
தோழமையுடன் 
செல்வரங்கம் .மா.
மாவட்டசெயலர் 

FORUM NOTICEBONUS CIRCLE UNION CIRCULARDEMO ON 18/10/2016 POSTER