புதன், அக்டோபர் 15, 2014

RECEPTION AT PUDUCHERRY

புதுவை  தொலை பேசி  நிலையத்தில் தோழர்  காமராஜ்  அகில இந்திய  மத்திய செயற்குழு சிறப்பு  அழைப்பாளர்  அவர்களுக்கு   வரவேற்ப்பு

AIC RESOLUTIONS AND PHOTS

http://www.nftetn.org/imporders/circular%2072.pdf
மாநில செயலர் அறிக்கை    அ  இ மாநாடு
தீர்மானம் http://www.nftetn.org/imporders/resolutions%
20%20jabalpur%20%20committee.doc