வியாழன், பிப்ரவரி 28, 2013

JTO Notification


BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
 (A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

From                                                                            To  

The Chief General Manager                                          The CGM STR / STP Chennai
Telecommunications,                                                  The Heads of all SSAs in TN Circle
Tamilnadu Circle,                                                          The GM IMPCS TR / Chennai
No.80, Anna Salai,                                                        The GM (Sales & Mktg.) – CFA / CM
Chennai – 600 002.                                                     CM CBT /CM MA
                                                                                    The GM (Enterprise Business) CM
                                                                                    The GM (Business Planning & IT) CM
                                                                                    The REM Chennai / Madurai
                                                                                    The DGM RGM TTC, Chennai
                                                                                    The PCE (Civil / Electrical) Chennai.


No. RET/74-11/2013                                        dated    at    Chennai-2     the       28-02-2013.

    Sub: Holding of LICE  for promotion to the grade of JTO(T) under 35% quota and   15% quota
  for vacancies up to 31-03-2012   -  Reg.
                                                                                       
   Ref: BSNL C.O.ND Lr.No.22-24/2012-Rectt Dt.14-01-2013

                                                            ***********
                                                                              
In accordance with BSNL, New Delhi letter cited under reference, the competitive examination for recruitment to the cadre of Junior Telecom officer against 35% and 15% quota of vacancies for departmental officials for the year  2000 to 2012 will be conducted on   02-06-2013. The exam will be conducted    as per  the JTO  Recruitment Rules of 2001   circulated  vide  BSNL  Hqrs.  Letter     No.5-9/2001/Per.IV dated 10-10-2001 as amended vide BSNL CO.Pers Branch memo No.5-9/2009-Pers. IV dated 8.5.2009 & 5-28/2009-Pers IV dated 12.10.2009  and the revised scheme and syllabus issued  vide  BSNL Hqrs. Lr.No.5-11/2009-Pers IV dated 01-11-2011, circulated vide this (O) letter No.RET/73-10/2011/40 dated 14-11-2011

ELIGIBILITY

1) 35% by promotion through LICE from amongst following  Group ”C” employees, below 50 years of age as on the date of examination ie. on  02.06.2013 of   the Engineering wing namely:
Phone Inspectors/Auto Exchange Assistants/Wireless Operators/Transmission Assistants/Telecom Technical Assistants/Senior Telecom office Assistants and possessing the following essential qualifications and experience:-

A) i)      BE/B.Tech. Or equivalent Engineering Degree in any of the discipline Viz.     Telecommunications/Electronics/Electrical/Radio/Computer/Information Technology
                                                Or
            B.Sc with Physics and Mathematics
                                    Or
            3 years Diploma  in Telecommunications/Electronics/Electrical/Radio/  Computer  and

 B) ii)    7 years regular Service in post in Group ”C”


II)        15% by promotion through LICE from amongst the following Group ”C” employees of Telecom
            Engineering.

            i)          Working in Telecom Engineering Branch including O/o the CGM Telecom Circle/District
other than plumbers/Sanitary Inspectors /Conservancy
            ii)         Working in Telecommunication factory, other than those borne on industrial
                        Establishments
            iii)         Borne on the regular Establishment and working as Accounts Clerk in the accounts
                        Wing under Telecommunication Circles
            iv)        Borne on the regular Establishment and working as Works  Clerks Grade I & II, work
Assistants, Draughtsman, Junior Architects and Electricians in the Civil Wing under
Telecom Circles and possessing the following Educational qualifications, namely
           
·         3 years Diploma in Telecom/electronics/Electrical/radio/Computer Engg. and
·         7 years  service in post in Group “C”

            Note:   The employees eligible to take up competitive examination under 35% LICE  
 Quota  shall not be eligible for appearing at the competitive examination
under 15%     LICE  quota.

SCHEME AND SCHEDULESubject
Total marks
(150)
Day & date of Exam
Duration
Timing
Part-A
General English & General studies(Objective Multiple choice question)

50               (50 questions of one mark each)02.06.2013
(Sunday)3 Hrs10.00 AM
      To
01.00 PM

Part-B
Technical paper(Specialization)  (Objective Multiple choice question)

100           (100 questions of one mark each)


As per BSNL order No.5-11/2009-Pers.IV dated 01.11.2011, the minimum qualifying marks in the examination will be 30% in each part and 37% in aggregate for OC category candidates and          23% in each part and 30% in aggregate for SC/ST candidates. There would be negative marking for each wrong answer. 25% of the mark of that question would be deducted.

Examination  paper will be OMR(Optical Mark Reader) answer sheet based. Each question  will have four options for answer. Only one answer  which is the most appropriate has to be selected by the candidate.

 Vacancy details are enclosed in the Annexure “A”. The unfilled vacancies in any vacancy year will be carried forward to the subsequent year as per extant rules.
  
The eligible candidates should submit their applications in the prescribed format as enclosed. The last date for receipt of application from the candidates in the respective SSA/units is fixed as 16/03/2013 and no application should be entertained by the SSAs after this date.  All the applications received at the respective SSA/Units should be forwarded to this office positively on or before   25/03/2013 with the recommendations of the AGM(Admn)/HR, only after verification of the entries in the application with the Service Books.
Applications  forwarded  without  the  recommendation of  the AGM(Admn/HR) / DE(Admn) of  Division/SSA will not be entertained. The candidature of the candidates whose applications are found to be incomplete or inaccurate or not in the prescribed format are liable for rejection.
Officials working in the Circle office should submit their applications to  AGM(Staff) by 16/03/2013 and the same should be forwarded to Recruitment Section positively on or before 25/03/2013 after verification of the entries in the application.
The candidates will have the option to answer the question in Hindi or in English only.  The answering of questions partly in Hindi and partly in English will NOT be permissible.
The applications may be forwarded along with a consolidated statement in the proforma enclosed in (ANNEXURE B).  A soft copy   of the same may also be sent through email ID agmre.tn@gmail.com.

Encl:a.a
                                                   

-sd-
(M.S.THIRUPURASUNDARI)
Asst.General Manager (Rect & Estt.)
O/o  CGMT, BSNL, Tamilnadu Circle,
Chennai-2.

otaமிகுதி நேரப்படி வெட்டு


நமது சின்னம் 
மிகுதி நேரப்படி வெட்டு
1988-20 நாள் வேலை நிறுத்த உடன்பாடு காரணமாக பெற்ற மிகுதி நேரப்படி

 மாற்றத்திற்க்கு பின்னர்  மிகுதி நேரப்படி மாற்றமில்லை.ஊதிய மாற்றத்திலும் 

மாற்றமில்லை. மிகுதி நேரப்படி 70 மணி நேரமாக குறைக்கப்பட்டது. பலபகுதிகளில் மிகுதி நேரப்படி (கணக்கு பிரிவு) காணாமல் போனது.

நம்பூதிரி சங்க சாதனையாக மிகுதி நேரப்படி பெற்று வந்ததைவிட இன்று 

குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
அடிப்படை ஊதியம் +கிராக்கிப்படி
மிகுதி நேரப் படி  ரேட்
பழைய மிகுதி நேரப் படி 
புதியமிகுதி நேரப் படி 
ரூ13,000 வரை
ரூ7.95
ரூ159/=
ரூ60/=
ரூ13,000 முதல் ரூ 15,000 வரை
ரூ9.55
ரூ159/=
ரூ72/=
ரூ15,010 முதல் ரூ 16,500 வரை
ரூ11.35
ரூ159/=
ரூ85/=
ரூ16,510 முதல் ரூ 18,500 வரை
ரூ13.15
ரூ159/=
ரூ99/=
ரூ18,510 முதல் ரூ 20.,500 வரை
ரூ14.95
ரூ159/=
ரூ112/=
ரூ20,510 மேல்
ரூ15.85
ரூ159/=
ரூ119/=

மிகுதி நேரப்படி குறைப்பு செய்த சங்கத்திற்க்கு வாக்குகளை மறுப்போம்!

 சின்னத்திற்க்கு வாக்களிப்போம்.
NFTE-BSNL-மாவட்டசங்கம்
புதுச்சேரி