திங்கள், டிசம்பர் 07, 2015

STR MEET POST PONED

கன மழை  ,தொடர் மழை  காரணமாக  09/12/2015 திருநெல்வேலி  பர்ரமரிப்பு  பகுதி  மாவட்ட செயற்குழு , கிளை  அமைப்பு  கூட்டம்  ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர்  தேதி  அறிவிக்கப்படும்.