சனி, செப்டம்பர் 06, 2014

30 அம்ச கோரிக்கைகள்

30 அம்ச  கோரிக்கைகள் -போராட்ட  திட்டம் 

JAC  அமைப்பு கூட்டம்  05/09/2014 ல் நடை பெற்று  

இந்த  செப்டம்பர்  மாதத்தில்23/09/2014  ஒருநாள்  

தார்ணா  மற்றும்  30/09/2014  -----2மணி  நேர  

வெளிநடப்பு போராட்டம்நடத்திட  முடிவு 

 செய்துள்ளது .

NFTE மற்றும் BSNLEU  சங்க  அ. இ . மாநாட்டிற்க்கு  

பின்னர்  வேலை நிறுத்தம்  முடிவுசெய்யப்படும்