திங்கள், பிப்ரவரி 10, 2014

மாவட்ட செயற்குழு

NFTE-PUDUCHERRY SSA

மாவட்ட செயற்குழு
நாள்:-13/02/2014வியாழன்காலை  10மணி-சங்க அலுவலகம்
தலைமை:தோழர்:அ.மகேஸ்வரன்,மாவட்டத்தலைவர்,


ஆய்படு பொருள்


vசொசைட்டி தேர்தல்-உறுப்பினர் தேர்வு,

vகிளை, மாவட்ட மாநாடுகள்.

vவைப்பு நிதி-குறித்து முடிவு

vபிரச்சனைகள்

vஇதரதலைவர் அனுமதியுடன்

அனைவரும் வருக!
தோழமையுடன்,
ப.காமராஜ், மாவட்டசெயலர்

08/02/2014