வியாழன், மார்ச் 15, 2012

நன்றிகள்

புதுவை,கடலூர்,தானே புயல் நிவாரணத்திற்காக ரூ 5000 சிறப்பு பண்டிகை முன்பணம்  உத்திரவு
வழங்கிட தொடர் முயற்சி செய்த  மாநில ,மத்தியசங்கத்திற்கு நன்றிகள்.