புதன், ஜூன் 24, 2015

மாநிலக்குழு முடிவுகள்

மாநிலக்குழு  முடிவுகள்

CIRCLE COUNCIL MEETING 23/06/2015 click

பண்டிகைக்கால கடன்

பண்டிகைக்கால கடன் பெறுவதற்கு காலம்

குறிப்பிட்ட தேதியில் விண்ணப்பிக்கபட 

வேண்டும். அதற்கான கால அட்டவணை கீழே....

பண்டிகையின் பெயர்        பண்டிகை தேதி        விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி


ரம்ஜான்                                             18-07-2015     01-07-2015
சுதந்திரதினம்                                 15-08-2015     01-08-2015
விநாயகர் சதுர்த்தி                      17-09-2015     01-09-2015
பக்ரித்                                   25-09-2015    01-09-2015
தசரா                                                  22-10-2015     03-10-2015
மொஹரம்                                      24-10-2015      03-10-2015
தீபாவளி                                           11-11-2015       20-10-2015
மிலாடிநபி                                       24-12-2015       07-12-2015
கிறிஸ்துமஸ்                                 25-12-2015      07-12-2015
புத்தாண்டு’2016                             01-01-2016        07-12-2015