சனி, ஜூலை 05, 2014

பெருந்திரள் ஆர்ப்பாட்டம்

NFTE-PUDUCHERRY-SSA
பெருந்திரள் ஆர்ப்பாட்டம்

நாள்08/07/2014 மாலை0530 மணி பொதுமேலாளர் அலுவலகம்


மாவட்ட நிர்வாகமே!

v சூழல் மாற்றலை காலதாமதம் செய்யாதே!

v விதிவிலக்கு என்றபெயரில் சலுகை வழங்காதே!

v 4 வருடம் முடித்த அனவருக்கும் புதிய மாற்றல் கொள்கைஅடிப்படையில் மாற்றல் வழங்கு!

v விதிகளின்படி மாற்றல் வழங்கு! 

v விருப்ப மாற்றல்களில் பாரபட்சம் காட்டாதே1

மாற்றல் பிரச்சனையில் தொடரும் காலதாமதத்தை தவிர்த்திட போராடுவோம்!!அனைவரும் கலந்துகொண்டு வெற்றிகரமாக்கிடவேண்டுகிறோம்,
. ப காமராஜ்,மாவட்டசெயலர்,